Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Değişiklik uyarınca ilk olarak Yönetmeliğin kapsam maddesinde değişikliğe gidilerek Yönetmeliğin kapsamından ‘Güvence Hesabı kapsamında bulunan “zorunlu sigortalar”ın çıkarıldığı görülmektedir. Değişiklik ile ayrıca, sigorta şirketlerinin ruhsat sahibi oldukları ilgili sigorta branşlarında tesis edilmiş zorunlu sigortalara ilişkin olarak sigorta poliçesi teklifi vermek zorunda oldukları ve söz konusu zorunlu sigortalar konusuna dahildâhil herhangi bir rizikoyu kapsam dışı bırakacak şekilde veya poliçe tanziminden caydırmaya yönelik fiyatlama ve komisyon tespiti yapamayacakları hususu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca anılan Yönetmeliğin daha önceden 01.01.2015 olarak ifade edilen yürürlük tarihi 01.04.2015 tarihine ertelenmiştir.