Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Söz konusu Yönetmelikte yapılan 28.02.2015 tarihli değişiklik ile Yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan aracı yanlış sigorta uygulamaları tanımında değişikliğe gidilmiş ve aracı yanlış sigorta uygulamaları; sigorta aracılarının şirketlere, sigortalılara veya sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili kişilere karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamaları olarak tanımlanmıştır. Ayrıca değişiklik uyarınca sigorta aracılarının sigorta konusuna ilişkin bariz şekilde bilinmesi gereken özellikleri yanlış girerek sigorta şirketinin hak ettiği primi azaltıcı poliçe istihsal işlemleri de aracı yanlış sigorta uygulamaları kapsamında değerlendirilecektir.