Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişikliklerine İlişkin 2015/7 Sayılı Sektör Duyurusu

2015/7 sayılı Sektör Duyurusu ile indirim hakkının yalnızca nev’i değiştiren şirketler ve leasing kiracıları ile sınırlandırılmış olduğu ve sigortalı araç malikinin şahıstan şirkete çevrilmesi durumunda söz konusu basamak indirim hakkının kullanılamayacağı vurgulanmaktadır. Öte yandan, sigorta şirketlerinin sigortalı araç malikinin şahıstan şirkete çevrilmesi durumunu dikkate almak istemesi halinde, tarife serbestisi çerçevesinde, bu durumun tarife priminin belirlenmesinde kullanılan parametreler arasına eklenebileceği de anılan Sektör Duyurusunda ifade edilmiştir.2014/28 sayılı Trafik Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu’nda, şirketlerin nev’i değişikliği akabinde düzenlenecek Trafik Sigortası poliçelerinde nev’i değiştiren şirketin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkının yeni düzenlenecek poliçelerde de dikkate alınması gerektiği ifade edilmişti.