6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Tüm Hükümleri Yürürlüğe Girdi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun kapsamında bazı hükümlerin, 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği düzenlenmişti.

İçeriğindeki pek çok düzenlemeyi 95/46/EC sayılı Direktif’ten iktibas etmiş olan Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin usul ve esasları oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenliyor. Aynı zamanda Kişisel verileri işleyen Veri Sorumluları ve Veri İşleyenler için birtakım yükümlülükler ile bunlara aykırılık olması halinde uygulanacak olan idari ve cezai yaptırımlar öngörüyor.

Kanun kapsamında Veri Sorumlularına ve Veri İşleyenlere getirilen yükümlülükler, işletmelerin iç ilişkilerinden ticari faaliyetlerine dek geniş bir skalayı etkileyecek nitelikte. Bu anlamda Kanun, ticari faaliyetleri gereği büyük miktarda kişisel veriye devamlı olarak temas eden tüm kuruluşlar için yepyeni bir dönem başlatıyor.