Hazine Müsteşarlığı Zorunlu Trafik Sigortası Primlerinin Belirlenmesine İlişkin Olarak 2017/1 Sayılı Genelge ile Zorunlu Trafik Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin 2017/1 sayılı Sektör Duyurusu’nu Yayımladı.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 10.04.2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Genelge’de azami trafik sigortası primleri, aylık prim artırma oranları ile acente komisyon oranlarına ilişkin bazı hususlara yer verildi.

Genelge’yle, Genelge’nin ekinde yer alan Tablo-1’de gösterilen tüm araçlar türleri bazında azami trafik sigortası primleri belirlendi.

Genelge’de, söz konusu tabloya istinaden belirlenen azami prim tutarlarının, 2017 Mayıs ayından itibaren %1 oranında artacağı öngörüldü.

Genelge’de ayrıca, sigorta şirketleri tarafından uygulanacak acente komisyon oranlarının asgari %10 olarak belirlenmesi karralaştırıldı.

Hazine Müsteşarlığı tarafından 10.04.2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Sektör Duyurusu’nda ise, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesinin ilk fıkrasında belirtilen durumda, yani sözleşmeye taraf olan araç işleteninin değişmesi halinde mevcut trafik sigortası sözleşmesinin değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona ereceği ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılacağı hususu belirtilmiştir. Sektör Duyurusu’nda, Sektör Duyurusu’nun yürürlüğe girdiği 12.04.2017 tarihinden önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin yukarıda anılan 11’nci maddenin ilk fıkrasında belirtilen durum haricinde bir sebeple iptal edilemeyeceği hususuna yer verilmiştir.