GÜNCEL GELİŞMELER

Nisan 14, 2017

Hazine Müsteşarlığı Zorunlu Trafik Sigortası Primlerinin Belirlenmesine İlişkin Olarak 2017/1 Sayılı Genelge ile Zorunlu Trafik Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin 2017/1 sayılı Sektör Duyurusu’nu Yayımladı.

Nisan 14, 2017

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile “Otomatik Katılım Sistemi” Yürürlüğe Girdi.

Nisan 14, 2017

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Tüm Hükümleri Yürürlüğe Girdi.

Nisan 14, 2017

Başaran&Şahan Hukuk Bürosu, prestijli ve yetkin hukuk bürolarının tavsiye edildiği Legal500’ün 2017 yılı için hazırladığı listede Sigorta Hukuku alanında yer aldı.

YAYINLAR

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2015/6 Sayılı Sektör Duyurusu

Publish Date Details

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Publish Date Details

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin 2015/8 Sayılı Sektör Duyurusu

Publish Date Details

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişikliklerine İlişkin 2015/7 Sayılı Sektör Duyurusu

Publish Date Details

FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Tahkim
 • Rekabet Soruşturmaları
 • Kurumsal Danışmanlık
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Marka& Patent
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Uyuşmazlık Çözümü & Dava
 • İş Hukuku
 • Enerji Yatırımları ve Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Ruhsat ve İzinleri
 • Yenilenebilir Enerji Ruhsatları
 • Elektronik Ticaret Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Birleşme ve Devralma Bildirimleri
 • Kamu İhaleleri
 • Proje Finansmanı
 • Mevzuat Uyumu
 • Gemi Tutulması & Salıverilmesi